Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOL KAT / WOOL CAT CR031

WOL KAT / WOOL CAT CR031

geplaas op 09:51 (GMT+2) Vr., 11 Mei 2018

Aanwyser eindig met 0.6% en 116 punte hoër op R190.70/kg skoon. Australiese EMI styg met 1.4%. Indicator showed an increase of 0.6%,116 points higer and end on R190.70 clean. Australian EMI increased by 1.4%

Die afgelope wolveiling het ‘n styging getoon teenoor die vorige veiling en die Cape Wools Merino Aanwyser het met 0.6% en 116 punte hoër geëindig op R190.70/kg skoon. Die Australiese EMI het met 1.4% gestyg. Die styging in die plaaslike mark kan toegeskryf word aan die steeds goeie vraag na goeie lang fynwol, asook ‘n relatief klein aanbieding van 7 390 bale. Die swakker Rand was ‘n bydraende faktor tot vandeesweek se styging en het 1.5% swakker verhandel teenoor die VSA Doller, as die ooreenstemmende tyd van die vorige veiling, met vlakke van rondom R12.60. Kompetisie was egter gesond tussen kopers, met Standard Wool wat die grootste hoeveelheid bale gekoop het, gevolg deur Modiano, Tianyu SA en Lempriere SA. Wol van 21.5 – 22.5 mikron, het hierdie week die grootste stygings, van tot 2.7% getoon. OVK se hoogste prysvandeesweek van R182.00/kg, is behaal met ‘n 1 baal lot BH van 16.6mikron, uit die skeersel van Kenneth Biggs Trust, uit die Jansenville distrik.Die koper was Standard Wool. Hartlik geluk met die uitstekende prys!

This week’s wool auction showed an increase to the previous auction and the Cape Wools Merino Indicator increased by 0.6% and 116 points higher on R190.70/kg clean. The Australian EMI increased by 1.5%. This increase in the local market can be attributed to the still healthy demand for quality long fine wool and the relative small offer of 7 390 bales. The weaker Rand was also a contributing factor and traded1.5% weaker to the US Dollar, compared to the same period of the previous auction, with levels of around R12.60. Competition amongst buyers stayed healthy though, with Standard Wool who purchased the highest quantity of bales, followed by Modiano, Tianyu SA and Lempriere SA. Fleeces of 21.5 – 22.2 micron showed the highest increase of up to 2.7%. The highest price of R182.00/kg, on the OVK auction of this week, was achieved by a 1 bale lot BH of 16.6 microns, from the clip of Kenneth Biggs trust, from the Jansenville district. The buyer was Standard Wool. Congratulations on the excellent price!

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Desember 2018
OVK Nuus Desember 2018
Adverteer Hier Lees Meer