Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT S1802

SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT S1802

geplaas op 17:22 (GMT+2) Di., 06 Mrt. 2018

Die tweede sybokhaarveiling van die 2018 somer verkoopsseisoen het nog verder voortgebou op die goeie resultate van vorige veiling. The second mohair sale of the 2018 summer selling season continued with the excellent performance of previous sale.

Die markprys het bly styg sedert November 2017 met ongeveer 8%. In dieselfde tydperk het die Rand egter met 16.1% versterk teenoor die VSA$. In reheële terme het die mark dus met 24.1% gestyg! Dit onderstreep die sterk aanvraag na Sybokhaar van oraloor. Sterk grootbokhaar het tekens van prysweerstand getoon met van die lotte wat minder as die vorige veiling verkoop het, maar daardie mark het ook gou gedurende die veiling herstel. Die kleinbokkiemark het ook goeie tekens van herstel getoon, nadat die sektor baie afgeskeep was die afgelope 2 tot 3 jaar. Vir die eerste keer in 4 jaar het daar weer ‘n winter kleinbokkie (2de skeer) deur die prysgrens van R500/kg gebreek, toe Studwolle, ‘n Duitse wolmaatskappy, tot die hoë kwaliteit kleinbokkiemark toegetreë het. Die baal van 24 mikron met ‘n skoonopbrengs van 86.4%, ‘n B-lengte goeie styl haar, was verkoop deur Weeber Truter van Oudtshoorn vir R520.50/kg! 

Vandag se veilingsanalise is as volg:

Kleinbokkiehaar  styg met  6.1% met `n markaanwyser van R300.38/kg en 100%  is verkoop;  jongbokhaar styg met 2.6%  met `n markaanwyser van R260.41/kg en `n verkoopspersentasie van100%.  Grootbokhaar  styg met 1.2% met `n markaanwyser van R226.49/kg en `n verkoopspersentasie van 100%. Dit het die totale verkoopsyfer op 100% te staan gebring met `n markaanwyser van R247.82 wat  `n styging is van 2.7%.

The market price continue to climb since November 2017. In the same time frame, the Rand strengthen with 16.1% against the USA$ and the average price increased with 5%! That means, in real terms the market actually jumped with 21%! This really underline the strong demand for mohair all over. Strong adult mohair did see some signs of price resistance with a few lots selling for a cheaper price, but that market recovered quite quickly. The fine kid market also see signs of a recovery after being neglected for 2 to 3 years. The best winter kid (secondshearing) price of over R500.00/kg broke a 4 year drought of good prices beyond the R500/kg mark, when Studwolle, a German wool company, entered the market for high quality kids. This bale of 24 micron and a clean yield of 86.4%, with a B-length and good style, was sold by Weeber Truter of Oudtshoorn at R520.50/kg!   

Today's sales analysis is as follows: 

The price of kids  increased by 6.1% a market indicator of R300.38/kg and a 100% sale clearance; young goat hair  increased by 2.6% with a market indicator of R260.41/kg and a sale clearance of 100%. Adult mohair  increased by 1.2% with a market indicator of R226.49/kg and a sale clearance of 100%. This brought the overall  sale clearance to 100% and the overall market indicator to R247.82 which is an increase of 2.7%.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT S1807...


Lees Meer

SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT W1806...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Desember 2018
OVK Nuus Desember 2018
Adverteer Hier Lees Meer